Algemene verkoopsvoorwaarden geldig voor de Luxurious-Shopping webshop

Volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten en/of diensten die u terugvindt op de website/webshop van Luxurious-Shopping:

Luxurious-Shopping heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de website/webshop te wijzigen.

Bij Luxurious-Shopping hechten we veel belang aan goede klantenrelaties. We waarderen het vertrouwen dat u inLuxurious-Shopping stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een helder en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten.

Is er onverhoopt toch iets niet duidelijk, dan stellen we het uitermate op prijs indien u dit meldt.

 

Uw bestelling

Prijzen

Levering + Leveringstijd

Betaling

Terugbetalingsbeleid

Persoonlijke gegevens

Beperkingen van aansprakelijkheid

Auteursrechten beeldmateriaal

 

1. Uw bestelling

Procedure:

Voeg de producten die u wenst toe aan uw winkelwagen.

Plaats uw bestelling.

Geef uw administratieve gegevens.

U ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestiging van uw bestelling.

Luxurious-Shopping verwerkt uw bestelling.

Na ontvangst van betaling worden de producten en/of diensten geleverd.

Luxurious-Shopping kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan om ons bij verhuizing onmiddellijk uw adreswijziging door te geven. Luxurious-Shopping behoudt zich het recht om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de reden van de weigering worden meegedeeld aan de klant. Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Luxurious-Shopping wanneer Luxurious-Shopping de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. De administratie van Luxurious-Shopping geldt als bewijs van de door u aan Luxurious-Shopping verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Luxurious-Shopping verrichte leveringen. Luxurious-Shopping erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de voorwaarden en erkent u dit eveneens.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen zijn inclusief BTW. Luxurious-Shopping behoudt zich het recht om de aangeduide prijs te wijzigen alvorens u een bestelling plaatst.

 

3. Levering en leveringstijd

De bestelde producten en/of diensten worden de volgende werkdag geleverd voor bestellingen naar België en de tweede werkdag na bestelling voor bestellingen naar Nederland. Dit geldt enkel voor bestellingen met uitgevoerde en/of bewezen betalingen.

Deze termijn wordt steeds bevestigd bij de bevestiging van de bestelling door Luxurious-Shopping. Luxurious-Shopping kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen buiten onze wil.

 

4. Betaling

De betaling gebeurt steeds in EURO. De betalingen kunnen enkel verricht worden door een online betaling. Luxurious-Shopping is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.

Alle producten en/of diensten blijven steeds eigendom van Luxurious-Shopping tot op het moment dat deze volledig vergoed werden, dit inclusief BTW.

De verkoop van onze producten en diensten zijn volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken in Hasselt.

 

5. Terugbetalingsbeleid

De wettelijke verzakingstermijn: “De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien werkdagen na besteldatum." . Gelieve ons hiervoor eerst een e-mail te sturen via het herroepingsformulier (bijgevoegd bij de bestellings bevestiging per e-mail ). Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van de annulatie. Vanzelfsprekend kunnen de producten niet meer door de klant gebruikt worden in welke vorm dan ook na annulatie van een order. Na de controle van uw retourzending, zullen wij uw bestelling terug betalen en dit binnen de 14 dagen na de herroeping.

De verzendingskosten voor het versturen naar de klant worden terugbetaald bij de terugzending van de volledige oorspronkelijke bestelling. De kosten voor het terugzenden naar Luxurious Shopping is op kosten van de klant.

De eis op terugbetaling kan pas uitgevoerd als hij of zij kan aantonen dat de bestelling daadwerkelijk terug is gestuurd.

 

6. Uw persoonlijke gegevens

Luxurious-shopping doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden dan ook vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

 

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

Luxurious-shoppings is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Luxurious-shopping, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Luxurious-shopping. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Luxurious-shopping behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Om misverstanden te vermijden hebben we ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd, maar ook duidelijk is. Luxurious-shopping bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100 % overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle. Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Bijgevolg is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

De hoofdzetel van Luxurious-shopping is gevestigd in België, Rijksweg 623 te 3630 Maasmechelen - BTW BE 0834 999 952. Luxurious-shopping is een afdeling van Trend-Events bvba.

 

8. Auteursrechten beeldmateriaal

Alle afbeeldingen en grafische elementen die we in onze website gebruiken zijn eigendom van Luxurious-Shopping/Trend-EventWhatsApp ons !